مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
نوشته بلاگ

مهدی حسن پور یک تیکت ارسال کرد

۷, آذر,۱۴۰۲
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است