مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system

ارتباط با من

    ضبط پیام صوتی

    زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است