مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
نوشته بلاگ

مهدی اشراقی پاسخ داد

۲۲, آبان,۱۴۰۲
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است