مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
نوشته بلاگ

شکوفه حسینی پاسخ داد

۳۰, آبان,۱۴۰۲
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است