مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system

برچسب: شخصی

۲۹, اسفند,۱۳۹۸ آخرین نوشته سال ۱۳۹۸

سلام .این یک نوشته تخصصی نیست ! فقط حرف های آخر ساله که به جای پست در شبکه های اجتماعی…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است