مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system

سیستم پشتیبان گیری از اطلاعات مهم

نمایش یک نتیجه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است