مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system

برچسب: کد های ویپ

مرداد ۲, ۱۳۹۹ کد های دستوری سیستم تلفنی VoIP
سیستم های تلفن دیجیتال ویپ

راهنمای کد های دستوری سیستم تلفنی VoIP مبتنی بر Asterisk ( ایزابل ، FreePBX  ، الستیکس )