مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
مهدی اشراقی
مهندس شبکه و Embeded system
نوشته بلاگ

مهدی اشراقی به شما یک تیکت ارجاع داد #۲۱۴۳: “مشکل در سیستم تلفن”

۸, بهمن,۱۴۰۲
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است